روزهای تعطیل دبی  : برنامه های این جزیره در امارات متحده تا حدودی شبیه به برنامه های غرب پیش میرود.اگر به زمان خودمان بخواهیم بگوییم، پنج شنبه ها و جمعه ها روزهای تعطیل و آخر هفته ما محسوب میشود ولی در شهر دبی برنامه ها طبق روال برنامه غرب ادامه میابد. در این شهر روزهای جمعه و شنبه آخر روزهای تعطیل دبی اعلام شده و روزهای کاری از یکشنبه تا 5 شنبه میباشد. البته مراکز و شرکت های خصوصی میتوانند روز شنبه را نیز روز کاری حساب کنند.

روزهای تعطیل دبی

 روزهای تعطیل دبی برای مراکز و ادارات متفاوت :

بیشتر سفارتخانه ها، وزارتخانه ها، اداره هایی که دولتی هستند، 1شنبه تا 5شنبه روزهای کاریشان از ساعت 7:30 تا 2:30 است و جمعه و شنبه را تعطیل میباشند. دفترها و شرکت هایی که خصوصی هستند از ساعت نه صبح شروع میکنند. در ماه مبارک رمضان، برای احترام گذاشتن به روزه دارها ساعات کاری را تعییر میدهند. به توریست های تور دبی پیشنهاد میشود این ماه به دبی سفر نکنند.

 روزهای تعطیل دبی برای مراکز و ادارات متفاوت

تقویم روزهای تعطیل در دبی :

تعطیلات رسمی در دبی روزهای، سال نو، لیله المعراج و تولد حضرت محمد ، عید فطر و عید العزا ، روز ملی امارات ، روز الحاق میباشد. 

منبع : لست تورز